Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Regulamin pobytu w obiekcie

Apartamenty Malinówka pod Śnieżką

Właściciele apartamentów Malinówka pod Śnieżką będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy klient powinien zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

1.    Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.

2.    Rezerwacja za apartament jest dokonywana po wpłacie na konto zadatku w wysokości 20% wartości pobytu. Pozostałe 80% płatne jest bezpośrednio po przyjedzie. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę apartamentu.

3.    Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

4.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5.    W obiekcie nie akceptujemy zwierząt. 

6.    W obiekcie/apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

7.    W całym budynku, oraz na terenie do niego przyległym, obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (palenisko, grill).

8.    Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano.

9.    Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia obiektu jak i ich utratę. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

10. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.

11. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 150 zł.

12. Obiekt jest monitorowany. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie.

13. Zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

14. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu kosztów.

15. Wychodzenie na tarasy i balkony przy mokrych nawierzchniach odbywa się na własną odpowiedzialność Gości.

16. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób niezakwaterowanych.

17. Na terenie obiektu obowiązuje selektywne gospodarowanie odpadami.

18. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 

Zapraszamy i życzymy miłego wypoczynku.