onas

onas uslugi cennik kontakt regulamin

Regulamin pobytu w obiekcie
Apartamenty Malinówka pod Śnieżką

Właściciele apartamentów Malinówka pod Śnieżką będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy klient powinien zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.
1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.

2. Rezerwacja za apartament jest dokonywana po wpłacie na konto 20% zaliczki za wartość pobytu. Pozostałe 80% płatne jest bezpośrednio po przyjedzie.

3. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę apartamentu.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt ze względu na obecne na miejscu zwierzęta.

6. W obiekcie/apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

7. W całym budynku, oraz na terenie do niego przyległym, obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (palenisko, grill).

8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

9. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia apartamentu jak i ich utratę.

10. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

11. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.

12. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 100 zł.

13. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

• profesjonalną i uprzejmą obsługę

• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

14. Obiekt jest monitorowany. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie.

15. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

16. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

17. Obowiązuje kategoryczny zakaz zbliżania się do koni oraz karmienia koni z pobliskiego rancza. Kontakt z końmi tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z właścicielami rancza oraz w ich obecności.

18. Wychodzenie na tarasy i balkony przy mokrych nawierzchniach odbywa się na własną odpowiedzialność Gości.

19. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób niezakwaterowanych.


Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!